Ubezpieczenie podróżne na wyjazd

Bezpieczna podróż – czym jest ubezpieczenie turystyczne

Niezależnie od tego, czy wybieramy się w daleką podróż za granicę, czy pozostajemy w kraju, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem turystycznym, które zapewni ochronę w przypadku problemów zdrowotnych lub nieszczęśliwego wypadku.

Czy ubezpieczenie turystyczne można wykupić podczas wyjazdu?

W czasie przygotowań do podróży łatwo zapomnieć o dopełnieniu niezbędnych formalności. Pakowanie się i myślenie o upragnionym odpoczynku może spowodować, że pominiemy ważną kwestię ubezpieczenia turystycznego. Co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście istnieje możliwość wykupienia polisy w czasie podróży lub po przybyciu na miejsce docelowe. W trakcie pobytu za granicą wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem i uzgodnić warunki ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak pamiętać, że polisa zaczyna obowiązywać od trzeciego dnia po dokonaniu płatności i dopiero wtedy zapewnia nam ochronę m.in od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zdecydowanie lepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem na urlop, żeby zapewnić sobie spokojny, bezpieczny pobyt w wakacyjnej destynacji. Zakup ubezpieczenia w trakcie trwania wakacji spowoduje, że przez 2 dni pozostaniemy bez ochrony. Polisa turystyczna nie tylko zagwarantuje bezpieczeństwo, ale też ograniczy stres związany z podróżą i sprawi, że ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków nie będą aż tak dotkliwe. Otrzymanie niezbędnej pomocy w sytuacjach kryzysowych jest nieocenione, zwłaszcza w czasie pobytu za granicą.

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne przede wszystkim pokrywa koszty leczenia i pobytu w szpitalu, leczenie ambulatoryjne oraz stomatologiczne (w przypadku ostrych stanów zapalnych), wizyty lekarskie czy zakup lekarstw. Polisa podróżna składa się z kilku elementów, a każdy z nich gwarantuje ochronę w innym zakresie. Dlatego poza pokryciem kosztów leczenia polisa powinna zawierać też inne, nie mniej ważne elementy:

• Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia świadczenie w sytuacji, gdy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
• Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni przed finansowymi następstwami szkód, które nieumyślnie zostały wyrządzone innym osobom, obejmując naprawienie szkody, a także pokrycie kosztów obrońcy w przypadku postępowania przed sądem.
• Kolejnym elementem jest Assistance, który zapewnia pokrycie kosztów organizacji pomocy w postaci transportu na przykład z miejsca wypadku lub placówki medycznej do miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, a także powrotu do miejsca stałego zamieszkania.

Dodatkowo zakres polisy turystycznej można rozszerzyć np. o konsekwencje zdarzeń związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, a także o ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – obejmuje kradzież, zaginięcie, utratę lub opóźnienia w dostarczeniu, gdy bagaż ten znajdował się w rękach przewoźnika, a także zniszczenie. Można również ubezpieczyć mieszkanie lub dom pozostawione na czas wyjazdu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *