Ubezpieczenie na życie, dlaczego jest tak ważne

Ubezpieczenie na życie jest umową zawartą pomiędzy osobą ubezpieczoną a wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zawarcie ubezpieczenia na życie jest potwierdzone wystawieniem polisy zapewniającej ochronę ubezpieczeniową.

Polisa Na Życie

    Polisa na życie dokładnie określa warunki zawartej umowy ubezpieczenia, w tym zakres ubezpieczenia i ewentualne wykluczenia. Ubezpieczenie na życie obejmuje swoim zakresem wypłatę świadczenia pieniężnego w następujących sytuacjach:

  • naturalna śmierć osoby ubezpieczonej,
  • śmierć osoby ubezpieczonej na skutek wypadku,
  • wystąpienie ciężkiej choroby,
  • utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • inne zdarzenia, w zależności od wybranego wariantu.

    Ubezpieczenie na życie może mieć charakter indywidualny lub grupowy np. ubezpieczenie zawierane w miejscu pracy. W ubezpieczeniu na życie, oprócz udzielanej ochrony możemy również skorzystać z funduszu inwestycyjnego – w celu gromadzenia kapitału.

Ubezpieczenie Na Życie – Czy Warto?

    Odpowiednio dobrane ubezpieczenie na życie będzie stanowiło zabezpieczenie dla posiadacza polisy i jego rodziny w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Warto się na nie zdecydować zawsze wtedy, gdy jesteśmy jedynymi lub głównymi żywicielami rodziny. Jest to szczególnie ważne, gdy nie posiadamy żadnych oszczędności, które mogłyby wspomóc rodzinę w sytuacji, kiedy nas zabraknie. Oczywiście, wypłacone odszkodowanie nie pokryje naszym bliskim strat emocjonalnych, ale zapewni im stabilizację finansową. W przypadku naszej śmierci, rodzina będzie w stanie pokryć koszty swojego utrzymania przez dłuższy czas – w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli posiadamy dzieci, ponieważ wypłacone odszkodowanie zapewni im lepszy start w życiu.

    Drugim ważnym powodem są posiadane przez nas zobowiązania finansowe. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt lub pożyczkę, powinniśmy zabezpieczyć spłatę zobowiązań – niezależnie od ewentualnych zdarzeń losowych. Uchroni to naszych bliskich przed koniecznością spłacania naszych długów. Kolejnym ważnym powodem jest wykonywanie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia zawodów. W takim przypadku wzrasta ryzyko powstania uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

    Posiadanie ubezpieczenia na życie jest również konieczne wówczas, gdy uprawiamy sport – zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie. W obydwu przypadkach ryzyko wystąpienia wypadków czy urazów jest nieco podwyższone. Nie mniej ważnym powodem posiadania polisy jest możliwość dziedziczenia przez nas poważnych schorzeń takich jak np. choroby serca. Składka na ubezpieczenie może być nieznacznie wyższa, ale w przypadku wystąpienia tych chorób – będziemy posiadać zabezpieczenie finansowe.

Prywatne Ubezpieczenie Na Życie

    Zawarcie prywatnego ubezpieczenie na życie pozwoli nam na posiadanie polisy z najbardziej korzystnym dla nas zakresem świadczeń. Sami możemy zdecydować, czy skorzystamy jedynie z podstawowego wariantu ubezpieczenia, czy też wybierzemy dodatkowe opcje. Decydujemy również o wysokości sumy ubezpieczenia i czasie trwania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Gdzie Się Ubezpieczyć

    Decyzja o tym, gdzie się ubezpieczyć powinna być starannie przemyślana. Należy wybrać takiego ubezpieczyciela, który zapewni nam dopasowany do naszych potrzeb zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia i składkę. Możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia kontaktując się z przedstawicielem ubezpieczyciela przez internet lub telefonicznie, albo udać się do oddziału firmy ubezpieczeniowej.

    Na rynku ubezpieczeń na życie działa wiele firm ubezpieczeniowych oferujących różne warunki ubezpieczenia. Jedną z takich firm jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie “Warta”, które oferuje ciekawe rozwiązania w kwestii ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie W Warcie

    TUnŻ Warta posiada w swojej ofercie ubezpieczenie na życie w kilku wariantach. Są to między innymi:

  • Dla Ciebie i Rodziny – w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń zapewni wsparcie finansowe dla ubezpieczonego i jego bliskich,
  • Twoja przyszłość – oprócz ochrony ubezpieczeniowej oferuje gromadzenie kapitału na przyszłość,
  • Warta Ochrona – obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie dla kilku osób, zapewnia indywidualne warunki i wysokie sumy ubezpieczeń.

    Wykupienie polisy na życie jest zawsze dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy zadbać o bezpieczeństwo finansowe dla siebie i swoich bliskich. Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie na życie, wypełniamy odpowiedni wniosek, podając wymagane dane dotyczące stanu zdrowia, wykonywanej pracy itp. Firma ubezpieczeniowa może poprosić nas o wykonanie dodatkowych badań medycznych. Po ustaleniu indywidualnych warunków  ubezpieczenia – wystawiana jest polisa ubezpieczeniowa.