Jak przepisać OC

Jak przepisać OC samochodu na nowego właściciela

Zarówno sprzedaż, jak i kupno samochodu są dla obu stron sytuacją poważnym przedsięwzięciem. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy i dopełnić formalności, żeby w przyszłości uniknąć kłopotów. Z chwilą dokonania transakcji kupna/sprzedaży na obu stronach ciążą konkretne obowiązki, których niedopełnienie może mieć konsekwencje finansowe. W poniższym artykule odpowiadamy więc na pytanie: Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Ubezpieczenie OC samochodu

Jednym z obowiązkowych dokumentów niezbędnym do poruszania się autem po polskich drogach jest ważne ubezpieczenie OC samochodu. Zgodnie z przepisami każdy kolejny rok ubezpieczenia auta powinien rozpoczynać się z chwilą wygaśnięcia poprzedniego (jeśli aktualne ubezpieczenie jest do godziny 23:59, to nowe musi się zaczynać o godzinie 00:00). Już nawet jeden dzień zwłoki skutkuje mandatem. W 2020 roku wzrosły stawki za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dla samochodu osobowego wynoszą:

  • poniżej 3 dni – 1040 zł,
  • od 3 do 14 dni – 2600 zł,
  • powyżej 14 dni – 5200 zł.

W dzisiejszych czasach wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, zawarcie umowy z ubezpieczycielem oraz opłacenie składki jest możliwe przez internet, baz wychodzenia z domu. W krótkim czasie dane przez nas podane są zweryfikowane, a potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC przychodzi pocztą elektroniczną. Polisę można zakupić także w panelu MojaAviva lub poprzez telefon (infolinia jest czynna także w sobotę, szczegółowe informacje znajdują się na stronie w zakładce „Kontakt”).

Aby jeszcze przyspieszyć cały proces, zachęcamy do skorzystania kalkulatora OC, który na podstawie danych z wypełnionego formularza wygeneruje korzystną ofertę. Należy pamiętać, aby podczas wpisywania informacji podać je wyjątkowo dokładnie, gdyż każda z nich może mieć wpływ na wysokość składki.

Sprawdź też opis kontrolek w samochodzie i dowiedz się, co oznaczają poszczególne ikonki na desce rozdzielczej.

Ubezpieczenie OC

Obowiązki sprzedającego

Wraz z podpisaniem umowy sprzedaży zbywca ma obowiązek przekazać kupującemu kluczyki do auta oraz komplet dokumentów pojazdu wraz z polisą OC. Sprzedający w ciągu 14 dni ma obowiązek powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie zbycia samochodu (TU określa, w jaki sposób tego dokonać: pisemnie czy przez internet) i przepisać polisę OC na nowego właściciela. Zobowiązani jesteśmy podać dane kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub REGON (REGON w przypadku, gdy nabywcą jest firma; podajemy wówczas adres siedziby tej firmy) oraz numer polisy. Dokonanie tej formalności jest istotne zwłaszcza w przypadku składki płatnej w ratach. Dlaczego? Oto prosty przykład: użytkujemy pojazd przez półtora roku, płacąc składkę kwartalną. Postanawiamy go jednak sprzedać i bardzo szybko znajdujemy kupca. Błyskawicznie wypełniamy umowę kupna-sprzedaży, przekazujemy dokumenty, kluczyki i…po miesiącu otrzymujemy pismo o nieuregulowanej składce za ubezpieczenie. Jeśli więc chcemy uniknąć dodatkowej płatności za pojazd, którego już nie mamy, musimy zadbać o dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeniesieniem polisy na nowego właściciela pojazdu.

Sprawdź także, jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, oraz jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Obowiązki kupującego

Przepisanie OC na nowego właściciela pojazdu odbywa się automatycznie z chwilą nabycia samochodu. Warto zapytać sprzedającego, do kiedy ubezpieczenie jest ważne, a konkretnie czy zapłacone są wszystkie raty. Możemy nadal korzystać z polisy OC poprzednika, aż do końca jej trwania. Należy pamiętać, że w takim przypadku polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, musimy o to zadbać sami. Ważne jest, aby zadbać o to na tyle wcześnie, zanim wygaśnie ważność dotychczasowej polisy.

Należy również pamiętać, że w przypadku kontynuowania OC ubezpieczyciel może dokonać ponownej kalkulacji składki, co może wpłynąć na jej wysokość. Jednak nawet jeśli cena ubezpieczenia będzie inna, to mamy pewność, że ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie zmienne oraz historię naszego dotychczasowego ubezpieczenia i dopasował ratę do naszego stylu jazdy i naszej sytuacji jako kierowcy.

Jeśli nie zdecydujemy się kontynuować ubezpieczenia u obecnego TU, mamy prawo wypowiedzieć umowę w każdej chwili i zawrzeć nową z innym ubezpieczycielem. O ile na polisie nie ciąży zaległa rata do zapłacenia, nie ma problemów z rozwiązaniem takiej umowy. W tym przypadku poprzedni właściciel dostanie zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zadbajmy o nową polisę, tak aby nie robić nawet dnia przerwy w kontynuacji ubezpieczenia pojazdu.